Dedicated Server là dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý riêng, tức quý khách sẽ sở hữu một phần cứng máy chủ riêng và toàn quyền cài đặt hệ điều hành và phần mêm bên trong độc lập quản lý hoàn toàn.  Nếu như Web Hosting phải sử dụng 1 server chung cho nhiều khách hàng, có thể gây ảnh hưởng lẫn nhau về tài nguyện server thì giờ đây Dedicated Server là giải pháp tốt nhất.

Được trang bị sẵn server  và  danh tiếng hàng đầu thế giới, bao gồm toàn bộ chi phí chỗ đặt + đường truyền
RAID 0, 1, 5, 6, 10
Hệ điều hành: Hỗ trợ setup CentOS đối với Linux hoặc Windows Server đối với Windows
Hỗ trợ setup công cụ quản lý Hosting Control Panel.
Cổng trong nước max 100Mbps và quốc tế max 10Mbps.
Toàn quyền (Full root access+ hardware) quản trị Server thông qua Remote Desktop hay Tenet/SSH.