VPS Server là máy chủ ảo cơ bản, đáp ứng mong muốn các đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng máy chủ với toàn quyền quản trị.
 
Sử dụng trên công nghệ mới nhất từ Intel, Cisco.
Giao quyền quản lý server cao nhất (adminsitrator / root).
Reboot online cho VPS thông qua website/sms.
Cam kết sử dụng RAM của VPS là RAM vật lý 100%, tuyệt đối không sử dụng HDD làm RAM ảo như những nơi khác.
Miễn phí cài đặt controlpanel quản lý hosting Plesk cho windows và Kloxo hoặc DirectAdmin cho Linux.